Tất cả sản phẩm có thương hiệu Luminarc, Tramontina, Happycall, Herevin được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành theo những quy định sau:

1. PHẠM VI BẢO HÀNH

1.1. Sản phẩm và thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành sản phẩm được xác nhận dựa vào phiếu bảo hành đi kèm theo sản phẩm của Vua Nhà Bếp và hóa đơn mua hàng nhưng không được vượt quá thời hạn bảo hành kể từ ngày sản xuất.

Trong trường hợp Khách hàng mất phiếu bảo hành và hóa đơn mua hàng, thời hạn bảo hành kể từ ngày sản xuất sẽ được áp dụng.

1.2. Điều kiện bảo hành hợp lệ

Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm còn trong hạn bảo hành tại thời điểm Khách hàng yêu cầu, áp dụng như mục 1.1
  • Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất.
  • Sản phẩm không thuộc trường hợp bị từ chối bảo hành quy định tại điều 1.3

1.3. Trường hợp từ chối bảo hành

Sản phẩm thuộc một trong những trường hợp sau sẽ bị mất quyền bảo hành:

  • Sản phẩm hết hạn bảo hành.